Απεσταλμένος της Βουλής στις Βρυξέλλες ο Φίλιππος Φόρτωμας. “Στρατηγικές για την προώθηση της διάστασης του φύλου”

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε διακοινοβουλευτικά προγράμματα συζητήθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την υποστήριξη κοινοβουλίων τρίτων χωρών

Σε συνάντηση με θέμα τις στρατηγικές για την προώθηση της διάστασης του φύλου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινοβουλευτικής συνεργασίας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/10 στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Bουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Φίλιππος Φόρτωμας, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος της ευρωπαϊκής Επιτροπής «Interpares» για την υποστήριξη των κοινοβουλίων τρίτων χωρών στους τομείς της νομοθετικής, οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας.

Σε αυτή συμμετείχαν μέλη και υπηρεσιακοί παράγοντες εθνικών κοινοβουλίων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, εμπειρογνώμονες από το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Βοήθεια, εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ανταλλαγή απόψεων για τις καλύτερες πρακτικές, στρατηγικές και εργαλεία, προκειμένου να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες ώστε να ενδυναμωθεί ο ρόλος της γυναίκας στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης κοινοβουλευτικών προγραμμάτων, ιδιαίτερα δε προγραμμάτων διακοινοβουλευτικής συνεργασίας όπως το «Interpares».

Ο κ. Φόρτωμας, στην τοποθέτησή του, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την τρέχουσα νομοθεσία στη χώρα μας ως προς την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά. Αναφέρθηκε δε σε σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τα κοινοβούλια στον τομέα αυτόν, καθώς και στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου κατά τη συμμετοχή του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε διακοινοβουλευτικά προγράμματα.

Βρυξέλλες