Γιατί η Ελλάδα Μπορεί!

*Άρθρο του Βουλευτή Κυκλάδων, Φίλιππου Φόρτωμα, στο pontiki.gr

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας τον τελευταίο χρόνο, δεν σταματάει να έχει το βλέμμα της στραμμένο προς το μέλλον, προωθώντας μία επενδυτική αναπτυξιακή πολιτική, με στόχο την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας. Σε αυτό τον δρόμο κινείται και το σχέδιο Ελλάδα 2.0. Οι βασικοί στόχοι για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας της χώρας μας, αλλά ταυτόχρονα και η στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την έρευνα και την καινοτομία. Εφαρμόζουμε την Ψηφιακή Μετάβαση του Κράτους και της Οικονομίας, αυξάνουμε την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, στηρίζουμε την Πράσινη Οικονομία, μετατρέπουμε την Ελλάδα σε ένα κράτος ανταγωνιστικό, εξωστρεφές και αποτελεσματικό.

Η  αποτελεσματική υλοποίηση, όμως, αυτών των εθνικών πολιτικών απαιτεί συγκεκριμένους πόρους, χρηματοδοτικά εργαλεία και χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να μπορέσουν να πάρουν σάρκα και οστά όλα αυτά τα έργα που θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία στον δρόμο της πραγματικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ίσως και το κυριότερο, είναι το νέο ΕΣΠΑ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης – ΣΕΣ), για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό κοντά στα 27 δισεκατομμύρια ευρώ, ο οποίος αφορά κυρίως την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα, περίπου το 30% των πόρων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, θα κατευθυνθεί προς τις Περιφέρειες. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η έμπρακτη στήριξη όλων των Περιφερειών, κατηγοριοποιώντας τις με βάση οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία των προηγούμενων ετών. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε μετάβαση, για τις οποίες το ποσοστό χρηματοδότησης θα ανέρχεται στο 55%.

Επιπλέον, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2025, θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού, το οποίο θα αφορά την Έξυπνη Ανάπτυξη, την Πράσινη Ανάπτυξη, την Κοινωνική Ανάπτυξη και απόκτηση Δεξιοτήτων, την Ανάπτυξη Υποδομών και την Εξωστρέφεια. Τέλος, στην επίτευξη του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», θα συμβάλουν και άλλα, εξίσου σημαντικά εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τα διάφορα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, μηχανισμοί που αφορούν την ενέργεια, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, όπως ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη – C.E.F.» και τα έργα του «Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Ε.Ο.Χ». Τέλος, υπάρχουν προγράμματα που προωθούν την έρευνα, την καινοτομία, τις επενδύσεις και την απασχόληση (HORIZON 2020 και InvestEU).

Φυσικά, για να ενεργοποιηθούν στο ακέραιο τα ανωτέρω χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα, χρειάζεται πλήρης υποστήριξη και συνεργασία από όλους τους φορείς στη χώρα μας. Να ολοκληρωθούν μεταρρυθμίσεις, να προγραμματιστούν ώριμα και σημαντικά έργα και να ακολουθηθεί μια εθνική πολιτική, η οποία θα συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας και στην απορρόφηση των κονδυλίων αυτών.

Δυστυχώς, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι επενδύσεις στη χώρα μας έμειναν στάσιμες, αφού σκόνταφταν συνεχώς σε πολιτικά κυβερνητικά εμπόδια. Απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός ότι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο δεύτερο τρίμηνο του 2019, ήταν σε ποσοστό μόλις 25,53%, σε όρους κοινοτικής συνδρομής, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 έχει φτάσει στο 58,61%. Σήμερα, η  εικόνα της Ελλάδας αλλάζει, η χώρα μας απέκτησε ξανά την αξιοπιστία της και αποτελεί σοβαρό συνομιλητή επενδυτών διεθνώς. Πλέον, κινούμαστε σταθερά προς την ενίσχυση της απασχόλησης, την καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης για όλους. Αυτό θα το επιτύχουμε στο μέγιστο βαθμό, κινητοποιώντας ιδιωτικούς πόρους και ταυτόχρονα αυξάνοντας τις δημόσιες επενδύσεις.

Η προσπάθεια αυτή είναι μεγάλη και το έργο έχει ήδη ξεκινήσει, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάπτυξη, την κατασκευή ποιοτικότερων έργων, αλλά και την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών στον τομέα της οικονομίας. Με σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Παιδείας, της Ναυτιλίας, της ενίσχυσης της νησιωτικότητας και της επιχειρηματικότητας, αλλά και με την προώθηση μεγάλων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, που είχαν μείνει «στο συρτάρι». Επιπλέον, προωθούνται νομοσχέδια, τα οποία εισάγουν καινοτόμες ρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας, των Υποδομών και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το μέλλον της Ελλάδας είναι ευοίωνο. Όλοι θέλουμε να δούμε τη χώρα μας να φτάνει στη θέση που της αρμόζει. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εδώ για να την προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών, με προτεραιότητα τον εκμηδενισμό των ανισοτήτων και την δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Περιφερειών της χώρας. Με γνώμονα την οικονομική και κοινωνική ενίσχυση, την προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας.

Γιατί η Ελλάδα μπορεί!