Εισηγητής δύο εθνικών και επωφελών διακρατικών συμφωνιών ο Βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας

Εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την κύρωση δύο διαφορετικών σχεδίων νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας. Τα σχέδια νόμου αφορούν τις διμερείς συμβάσεις διεθνών συνεργασιών: Α. Κύρωση Μνημονίου μεταξύ Ελλάδας και Κουβέιτ στον τομέα της Βιομηχανικής Συνεργασίας, Β: Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας για τη συνεργασία στην Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία.

Ο κ. Φόρτωμας τοποθετήθηκε για τα παραπάνω σχέδια νόμου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι η εκπόνησή τους είναι αποτέλεσμα της κοινής επιθυμίας των δύο χωρών για ενδυνάμωση των φιλικών τους σχέσεων, μέσω της ανάπτυξης διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων.

Για το μνημόνιο με το κράτος του Κουβέιτ, ο κ. Φόρτωμας τόνισε ότι αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών στον ειδικότερο τομέα της βιομηχανικής ανάπτυξης, ενισχύοντας περαιτέρω τις διμερείς οικονομικές τους σχέσεις, προωθώντας μια θετική, ευρύτερη και πολλαπλή ατζέντα με τις χώρες του περσικού κόλπου σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Όπως επεσήμανε ο Βουλευτής Κυκλάδων, με την εν λόγω συμφωνία προβλέπεται η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς όπως η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, η συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις μέσω κοινής πλατφόρμας, η ανταλλαγή πληροφοριών επιστημονικών, νομοθετικών, διοικητικών εξελίξεων και τεχνογνωσίας σε βιομηχανικό επίπεδο, η ανάπτυξη επιχειρηματικών δομών δικτύωσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ερευνητικών και τεχνικών πληροφοριών.

Αναφορικά με το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει τη συμφωνία με την Ομοσπονδία της Ρωσίας για τη συνεργασία στην επιστήμη, στην τεχνολογία και την καινοτομία, ο κ. Φόρτωμας είπε ότι ευνοεί την αμοιβαία ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής, τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η υλοποίηση κοινών επιστημονικών ερευνητικών και άλλων έργων, η συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και σεμινάρια, η ανταλλαγή επιστημονικών, εμπειρογνώμων και εξοπλισμού με σκοπό την υλοποίηση έργων, η ανάπτυξη επιστημονικών υποδομών, η εξέταση μέτρων για τη διεύρυνση της συνεργασίας.

«Οι τομείς αναπτυξιακής οικονομικής δραστηριότητας με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως η βιομηχανική συνεργασία, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και η καινοτομία απαιτούν πνεύμα εξωστρεφές και ανοικτό σε διάφορες διεθνείς εργασίες. Μέσα σε αυτό το πνεύμα κινούνται οι δύο αυτές ρυθμίσεις, οι οποίες καθιστούν νόμους του κράτους δύο εθνικά επωφελείς διακρατικές συμφωνίες», υπογράμμισε ο κ. Φόρτωμας.

διακρατικές συμφωνίες, Κουβέιτ, Ρωσία

Βουλευτής Κυκλάδων