“Η νησιωτική πολιτική στην πράξη” – Άρθρο του Φίλιππου Φόρτωμα στην ηλεκτρονική εφημερίδα Political

Η Ελλάδα χρειάζεται μια επίσημη και καλά σχεδιασμένη δημόσια νησιωτική πολιτική, με σαφείς στρατηγικούς στόχους, διακριτό σχέδιο δράσης και συγκεκριμένα μέσα και εργαλεία για να υλοποιηθεί. Για πρώτη φορά, οι αποσπασματικές παρεμβάσεις, δίνουν τη θέση τους σε μία ολιστική στρατηγική προσέγγιση της νησιωτικής πολιτικής και της θαλάσσιας οικονομίας.

Με το νομοσχέδιο που έφερε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη ο όρος «Γαλάζια Ανάπτυξη» και επιτυγχάνεται η αξιοποίησή της, με καινοτόμες δράσεις, που θα συμβάλουν στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Ο πυρήνας λοιπόν αυτού το νομοσχεδίου αποτελείται από: Την Γαλάζια Ανάπτυξη και τη Γαλάζια Οικονομία, την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των υποδομών των νησιωτικών περιοχών. Χρηματοδοτούνται οι λιμενικές υποδομές, οι θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα έργα υποδομών και δικτύων διαχείρισης και τα έργα διαχείρισης ενέργειας και ενισχύεται η νησιωτική επιχειρηματικότητα. Προσδιορίζονται συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές, δημιουργούνται προγράμματα χρηματοδότησης, συντονίζονται πολιτικές που συνδέονται με το θαλάσσιο χώρο. Η Γαλάζια Οικονομία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της χώρας στο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική, που αναγνωρίζει έμπρακτα την  σημασία του νησιωτικού χώρου. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία φέρνει μεταρρυθμιστικές τομές για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των νησιωτικών περιοχών.

Τόσα χρόνια η νησιωτικότητα αντιμετωπιζόταν αποκλειστικά ως μια γεωγραφική έννοια. Πλέον, αναδεικνύεται για πρώτη φορά η πραγματική της διάσταση, η οποία πρέπει να είναι δεδομένο και όχι ζητούμενο. Τα νησιά στηρίζουν την εθνική μας οικονομία, τα νησιά ορίζουν τα σύνορά μας. Σε αυτά τα νησιά και σε αυτούς τους νησιώτες η Πολιτεία ανταποδίδει αυτό που τους αξίζει!

Political, νησιωτικότητα