«Ο αναπτυξιακός νόμος σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Ελλάδα και τα νησιά» (βίντεο)

Για τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες του νέου αναπτυξιακού νόμου που προωθεί η κυβέρνηση μίλησε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας.

Όπως επεσήμανε, μέσα σε χρόνο ρεκόρ, η κυβέρνηση ετοίμασε ένα νομοσχέδιο που άρει τα εμπόδια στην ανάπτυξη, αθροίζοντας πολλές μικρές μεταρρυθμίσεις οι οποίες εκσυγχρονίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ειδική αναφορά έκανε σε σημεία του προτεινόμενου νομοσχεδίου τα οποία αφορούν άμεσα το νομό Κυκλάδων και τη νησιωτικότητα, όπως οι απλοποιήσεις διαδικασιών για τις μικρομεσαίες και τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και η παροχή διευκολύνσεων προς τους ΟΤΑ ώστε να συνάψουν συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την παροχή καίριων υπηρεσιών (αποκομιδή απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμός, υπηρεσίες πρασίνου κ.α.).

«Ο εξορθολογισμός διαδικαστικών ενεργειών στο ΓΕΜΗ και η απλοποίηση διαδικασιών έχει θετικό αντίκτυπο για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Στο νησιωτικό χώρο, διαθέτουμε πολλές επιχειρήσεις μικρές, που έχουν ανάγκη από ταχείες, εύκολες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Γι΄ αυτές τις επιχειρήσεις, η διεκπεραίωση των διαδικασιών σε αρχές αποτελεί παράγοντα, ο οποίος δημιουργεί πρόσθετο κόστος και δαπάνη πολύτιμου χρόνου, λόγω της χωρικής κατανομής των υπηρεσιών».

Μίλησε, ακόμη, για τα μεγάλα διακυβεύματα στον εργασιακό χώρο, την ενεργοποίηση της «ΕΡΓΑΝΗΣ», τον εκσυγχρονισμό διαδικασιών με σκοπό την εξυγίανση των συνδικαλιστικών φορέων και την εισαγωγή νέων μεταρρυθμιστικών θεσμών, όπως ο ψηφιακός χάρτης ο οποίος θα αποτελέσει μια ενιαία ηλεκτρονική βάση όλων των διάσπαρτων γεωχωρικών δεδομένων και θα καταστεί κομβικός για κάθε κατασκευαστική και επενδυτική δραστηριότητα στο νησιωτικό χώρο.

Ο βουλευτής Κυκλάδων αναφέρθηκε, επίσης, στο εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης  διαδικασιών, αλλά και στο παρατηρητήριο γραφειοκρατίας, μηχανισμούς που ευνοούν διευκολύνσεις στο νησιωτικό χώρο, ιδίως μέσω αξιοποίησης της ψηφιακής διακυβέρνησης.

«Ο υπό ψήφιση νόμος σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την Ελλάδα, η οποία παράγει, επενδύει, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αναπτύσσεται βιώσιμα και δυναμικά», κατέληξε ο κ. Φόρτωμας

Αναπτυξιακός Νόμος