Ανταποδοτικά τέλη στους νησιωτικούς Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων

Παρέμβαση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το σχέδιο νόμου Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», έκανε ο Βουλευτής Κυκλάδων, Φίλιππος Φόρτωμας.

Επικεντρώθηκε, κυρίως, σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έρχεται να δώσει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα, καθώς αντιμετωπίζεται με πλήρη αποδοχή από τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες.

Μία από τις σημαντικότερες προτάσεις που κατέθεσε ο Βουλευτής, ήταν η επέκταση των ανταποδοτικών τελών στους νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, αφού, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου παρουσιάζεται, στα νησιά, δυσανάλογα τεράστιος όγκος απορριμμάτων, ο οποίος δημιουργεί επιπλέον ανάγκες αποκομιδής και διαχείρισης.

Επίσης, πρότεινε την εφαρμογή προγραμμάτων τηλεϊατρικής σε νησιωτικούς Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων, με στόχο την παροχή σύγχρονων, αποτελεσματικών και χαμηλού κόστους υπηρεσιών υγείας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Και οι δύο προτάσεις έγιναν αποδεκτές από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Δείτε την παρέμβαση του Βουλευτή Κυκλάδων:

https://www.youtube.com/watch?v=tQ_Qej35orA&feature=youtu.be

Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βουλευτής Κυκλάδων