Εξυγίανση αγροτικών συνεταιρισμών

Το νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σκοπό την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών, συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Βουλευτής Κυκλάδων, Φίλιππος Φόρτωμας, τοποθετήθηκε θετικά  και αναφέρθηκε στα οφέλη της προτεινόμενης μεταρρύθμισης και τις ειδικές ευνοϊκές διατάξεις, που αυτή περιλαμβάνει και που αφορούν στον αγροτικό πληθυσμό των νησιών.

Σύμφωνα με τον κ. Φόρτωμα, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αποτελεί τομή εξυγίανσης και ενδυνάμωσης της αγροτικής συνεταιριστικής δράσης στη χώρα, ενώ εκσυγχρονίζει τον αγροκτηνοτροφικό κλάδο ώστε να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου νόμου, στα οποία ο Βουλευτής Κυκλάδων έκανε ειδική αναφορά, είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και ο περιορισμός της κρατικής παρέμβασης, η ευελιξία στη λειτουργία των συνεταιρισμών, το νέο καθεστώς διαφάνειας με τη θέσπιση δεσμευτικών όρων ως προς τις διοικήσεις, αλλά κυρίως, η ενθάρρυνση των επενδύσεων μέσα από τις οποίες μπορούν να διασφαλιστούν χρηματοδοτικές ροές.

Ιδιαίτερα ως προς το τελευταίο, ο κ. Φόρτωμας, αναφέρθηκε στη θετική πρόβλεψη για συμμετοχή ιδιωτών με ποσοστό έως 35% σε συνεταιρισμούς, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη και ανταγωνιστική λειτουργία τους και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προοπτικές για νέες χρηματοδοτήσεις.

Ο ίδιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του, διότι στο νέο πλαίσιο οργάνωσης και  λειτουργίας των συνεταιρισμών, αναγνωρίζονται και συμπεριλαμβάνονται οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών, καθώς προβλέπεται η ίδρυση τέτοιων συλλογικών οργάνων, με ολιγομελή διοίκηση, σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων.

Εξάλλου, για την περαιτέρω διευκόλυνση ίδρυσης συνεταιρισμών στα νησιά, ο Βουλευτής Κυκλάδων πρότεινε τη μείωση του απαιτούμενου ελάχιστου κεφαλαίου κάτω από το σημερινό προβλεπόμενο όριο που ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

Τέλος, αναφέρθηκε στην περίπτωση των αναγκαστικών συνεταιρισμών που δημιουργήθηκαν με ειδικούς νόμους με σκοπό την προστασία τοπικών προϊόντων, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Σαντορίνης. Όπως τόνισε ο κ. Φόρτωμας, στις μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί, είτε η διατήρηση των υφιστάμενων αναγκαστικών συνεταιρισμών, ή η μετάβασή τους σε νέο καθεστώς λειτουργίας, αντίστοιχο με αυτό των αγροτικών συνεταιρισμών.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=fzmbu-t0iOc

Αγροτικοί συνεταιρισμοί

Βουλευτής Κυκλάδων