Ο Φίλιππος Φόρτωμας για τα Προνόμιά και τις Ασυλίες των Ειδικευμένων Οργανισμών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού

Η τοποθέτηση του Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, κ. Φίλιππου Φόρτωμα, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Κύρωση του Παραρτήματος ΧVIII της Διεθνούς Συμβάσεως για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού»:

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας, μίας περιόδου κατά την οποία αναμετρηθήκαμε με πολλές προκλήσεις στον τομέα του Τουρισμού, που είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Παρόλα αυτά, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε πως διαθέτει γερά αντανακλαστικά και κατήρτισε ένα σχέδιο δράσης, επενδύοντας με στρατηγική στην ανάκαμψη και στην επανεκκίνηση της μηχανής της οικονομίας.

Σήμερα, ως Εισηγητής της Πλειοψηφίας, έχω την τιμή να προτείνω στην επιτροπή την κύρωση ενός σχεδίου νόμου, με το οποίο το Υπουργείο Τουρισμού εισάγει στην εθνική έννομη τάξη το Παράρτημα XVIII (δεκαοκτώ) της Διεθνούς Σύμβασης περί Προνομίων και Ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

Επιτρέψτε μου μία σύντομη ιστορική αναδρομή:

Η Διεθνής Σύμβαση περί Προνομίων και Ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1947 και αποσκοπεί στην ενοποίηση των προνομίων και ασυλιών που απολαμβάνουν τα Ηνωμένα Έθνη και οι Ειδικευμένοι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι μαζί τους. Η Ελληνική Βουλή έχει ήδη κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση μαζί με τα παραρτήματά της με το Νόμο 471/1976.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1970. Η Χώρα μας κύρωσε το καταστατικό του το 1972, με το νομοθετικό διάταγμα 1181, το καταστατικό τέθηκε σε ισχύ το 1975 και έκτοτε η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος του.

Το Παράρτημα 18 που συζητάμε σήμερα, εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Π.Ο.Τ. τον Ιούνιο του 2008 και έρχεται να ρυθμίσει ζητήματα Προνομίων και Ασυλιών αναφορικά με αυτόν.

Ειδικότερα:

*Επιφυλάσσονται ειδικές διευκολύνσεις και πρόνοιες στους Εκπροσώπους των Συνδεδεμένων και Συνεργαζομένων Μελών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Π.Ο.Τ. για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους

*Προβλέπονται προνόμια και ασυλίες για τους Εμπειρογνώμονες, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ανεξάρτητη και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

*Επιφυλάσσονται υπέρ του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Π.Ο.Τ., του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του/της ασυλίες, προνόμια, απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχονται κατά το διεθνές δίκαιο στους διπλωματικούς απεσταλμένους.

*Δεν αίρεται όμως το δικαίωμα λήψης ενδεικνυόμενων μέτρων ασφαλείας από το κράτος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο υπό κύρωση νόμος, θα ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας μας, ως συμμετέχουσας σε Διεθνείς Οργανισμούς και Οργανώσεις.

Θα ενισχύσει τη συνέπειά μας ως προς τις διεθνείς μας υποχρεώσεις.

Θα συμβάλει στη διεξαγωγή και φιλοξενία διοργανώσεων μεγάλης εμβέλειας.

Το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και γενικότερα η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνει μία μεγάλη προσπάθεια για την προβολή και προώθηση της χώρας μας, με όλους τους πρόσφορους τρόπους. Με καμπάνιες, με συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις και διμερείς ή πολυμερείς συναντήσεις στο εξωτερικό και τέλος, με τη διοργάνωση της 66ης Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, στην Αθήνα.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες χρειάζεται η χώρα μας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ταχύτερη ανάπτυξη του τομέα του Τουρισμού, που είναι και ένας από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας.

Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την επανεκκίνηση του Τουρισμού και την προβολή και προώθηση της χώρας μας.

Σε αυτό το πνεύμα κινείται το υπό κύρωση Παράρτημα και καλώ τα μέλη της Επιτροπής να υπερψηφίσουν το παρόν νομοσχέδιο.

Σας ευχαριστώ.

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

Βουλευτής Κυκλάδων