Παράταση της διασύνδεσης POS – Ταμειακών Συστημάτων μετά από παρέμβαση του Φίλιππου Φόρτωμα

Καίρια αποδείχθηκε η παρέμβαση με αναφορά στη Βουλή του Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππου Φόρτωμα, προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την ανάγκη παράτασης της διασύνδεσης POS-Ταμειακών Συστημάτων και τον μη καταλογισμό προστίμων στις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αποφάσεις του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή μετατίθενται ως εξής οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες:

  1. Υποχρεωτική απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ και απλών ΦΗΜ
  • Οι ΕΑΦΔΣΣ όλων των επιχειρήσεων αποσύρονται υποχρεωτικά έως 31/7/2024. Δεν αποτελεί προϋπόθεση της αντικατάστασης και δεν δικαιολογεί τη μη αντικατάσταση στο πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, η τυχόν εκκρεμότητα διασύνδεσης του νέου ταμειακού συστήματος που θα επιλεγεί με το/τα POS της επιχείρησης.
  • Ομοίως, οι απλοί ΦΗΜ που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα αποσύρονται υποχρεωτικά έως 31/7/2024.
  • Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν διασυνδέσει τα POS τους με τα ταμειακά τους συστήματα σύμφωνα με την απόφαση Α. 1157/2023 παρ. 2.5 περ. δ’, υποχρεούνται να αποσύρουν τους ΕΑΦΔΣΣ που χρησιμοποιούν έως 31/10/2024.
  • Ειδικά, οι επιχειρήσεις πρατηρίων καυσίμων παύουν τη χρήση των ΕΑΦΔΣΣ που διαθέτουν έως και την 31/12/2024 και έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, με τα οποία αντικαθιστούν τις ΕΑΦΔΣΣ, με POS από 1/1/2025.
  • Μηχανισμοί με τους οποίους επιτρέπεται να αντικατασταθούν οι ΕΑΦΔΣΣ ή οι απλοί ΦΗΜ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα.
  • Από 1/8/2024, οι επιχειρήσεις εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα που σήμερα χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ ή απλούς ΦΗΜ, έχουν υποχρέωση να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω ταμειακά συστήματα:ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ήΦΤΜ Εστιατορίου ήΑΔΗΜΕ Εστιατορίου ήΠάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που θα εκδοθεί εντός της εβδομάδας, θα προβλεφθούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση αντικατάστασης απλών ΦΗΜ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και βρίσκονται σε μη τουριστικές περιοχές με μικρό πληθυσμό ή όπου η δραστηριότητα εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα αποτελεί μόνο παρεπόμενη δραστηριότητά τους.

  • Διασύνδεση με POS των ταμειακών συστημάτων που συνεργάζονται με ERP σύμφωνα με την Α. 1155/2023.Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα που συνεργάζονται με ERP έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των συνεργαζόμενων με ERP ταμειακών συστημάτων με POS, σύμφωνα με την Α.1155/2023, έως την 30/9/2024.

Μετά την ανακοίνωση των σχετικών αποφάσεων ο κ. Φόρτωμας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Με τη σημερινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής διασύνδεσης POS-Ταμειακών Συστημάτων και τον μη καταλογισμό προστίμων στις επιχειρήσεις, σε συνέχεια της προσωπικής μου επαφής με την ηγεσία του Υπουργείου και την αναφορά που κατέθεσα, αποδεικνύεται η έμπρακτη εγρήγορση και κατανόηση της Κυβέρνησης σε θέματα που  αφορούν τη νησιωτικότητα και το επιχειρείν».

POS, Ταμειακά συστήματα