Θετική εξέλιξη σχετικά με τα πολεοδομικά προβλήματα της Ερμούπολης

Ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, χαιρετίζει τη ρύθμιση που έφερε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία αφορά στη συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, σε ειδικές περιπτώσεις, με προτεραιότητα τις νησιωτικές περιφέρειες.

Σύμφωνα με τον κ. Φόρτωμα, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις ταχύτερης συγκρότησης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και ειδικά για την περίπτωση της Ερμούπολης, η παραπάνω εξέλιξη θα συμβάλει στην άμβλυνση των καθυστερήσεων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στο κοινωνικό σύνολο, λόγω της αναστολής επενδύσεων και της αδυναμίας αποκατάστασης επικίνδυνων κτιρίων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια των πολιτών.

Η τροποποίηση αφορά όλους τους δήμους των Κυκλάδων που έχουν ανάλογα προβλήματα και ειδικότερα τους παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικούς τόπους στο σύνολο του νομού.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κ. Φόρτωμας, στις 14 Φεβρουαρίου κατέθεσε ερώτημα στη Βουλή προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, για την αντιμετώπιση των υπέρμετρων καθυστερήσεων στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, μελετών και τακτοποίησης αυθαιρέτων στην Ερμούπολη.

πολεοδομικό Ερμούπολης

Βουλευτής Κυκλάδων